Convocatòria subvencions explotacions agrícoles

Subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes per danys en elements afectes a l’explotació previstes en l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques, i es convoquen aquestes subvencions per a l’exercici 2020 (Bases reguladores i Convocatòria)

Organisme atorgant:JEFATURA DEL ESTADO
Objecte:Mitjançant el present reial decret s’estableixen les bases reguladores de les subvencions a explotacions agrícoles i ramaderes previstes en l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, pel qual s’adopten mesures urgents per a pal·liar els danys causats per temporals i altres situacions catastròfiques.

Així mateix, s’aprova la convocatòria per a la concessió d’aquestes subvencions per a l’exercici 2020.

La finalitat de les subvencions és contribuir a pal·liar els danys o perjudicis soferts per les explotacions agrícoles i ramaderes en elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables, quan l’explotació compleixi les condicions d’assegurament i ubicació que estableix l’article 4 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre.
Beneficiaris:Podran ser beneficiaris d’aquestes ajudes els titulars d’explotacions agrícoles i ramaderes que, tenint pòlisses emparades pel Pla d’Assegurances Agràries Combinades i estant situades en l’àmbit d’aplicació assenyalat en l’article 1 del Reial decret llei 11/2019, de 20 de setembre, hagin sofert danys en elements afectes a l’explotació que no siguin assegurables, entenent-se com a tals els enumerats en l’annex II.
Dotació pressupostària:5.417.000 euros.
Quantia:Les ajudes establertes en el present reial decret consistiran en una subvenció de fins al 70% dels danys valorats per un perit col·legiat, fins a un import màxim de 8.000 euros, sense que, en cap cas, la suma d’aquesta subvenció i qualsevol altra subvenció o ingrés públic o privat al fet que es tingui dret pugui superar el valor del mal o perjudici produït. Podran computar-se com a despesa subvencionable els honoraris derivats de l’elaboració de l’informe del perit col·legiat fins a un màxim de 300 euros, sense que la suma dels danys subvencionables i l’import dels honoraris pel qual se sol·liciti la subvenció superi els 8.000 euros.
Lloc de presentació:Es dirigiran al Ministre d’Agricultura, Pesca i Alimentació i es presentaran, a través del registre electrònic del Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, a través de la seva pàgina web (https://sede.mapa.gob.es/), segons el model que s’adjunta com a annex I, que està disponible en aquesta seu.

Les persones físiques podran presentar les sol·licituds electrònicament o bé, presencialment
Termini de presentació:En el termini d’un mes a comptar a partir de l’endemà al de la publicació de l’extracte de la corresponent convocatòria en el «Boletín Oficial del Estado».
Normativa:·  Bases i Convocatòria (BOE 150 de 27.05.2020) ·  Correcció d’errors del Reial Decret llei (BOE 237 de 02.10.2019) ·  Reial Decret llei (BOE 227 de 21.09.2019)

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s