CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL 11/12/2019

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 11 de desembre de 2019, a les 17h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 18h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen i en el seu cas aprovació de l’Acta de la Junta General de data 19 de desembre de 2018. 

2n.- Examen de la Memòria de l’any 2019.

3r.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any 2020. Acord en relació a l’aplicació del romanent del Pressupost 2019, en el supòsit d’existir aquest.

4t.- Examen i en el seu cas aprovació dels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació per l’any 2020.

5è.- Eleccions a membres de la Junta de Govern i del Jurat de Reg, amb motiu de la seva renovació parcial.

 6è.- Precs i Preguntes.