INFORME SETMANAL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA REGENERADA AL CANAL DE LA DRETA RIU LLOBREGAT(SETMANA del 22/05/2023 al 28/05/2023)

El cabal subministrat durant la setmana del 22 al 28 de maig ha estat de 198 l/s. En aquest període hi ha hagut una incidència els dies 23 i 24 de maig per revisions a les instal·lacions elèctriques durant 1 hora cada dia.

CONVOCATÒRIA REUNIÓ INFORMATIVA

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la reunió que tindrà lloc el proper dimarts dia 30 de maig de 2023 a les 18:00h a la Masia Can Comes (Camí Sorral s/n, del Prat de Llobregat) , sota el següent

ORDRE DEL DIA

1r.- Presentació de la Normativa de Reg aprovada per la Junta de Govern.

2n.- Presentació de l’estudi alternatives al Projecte Modernització Canal de la Dreta del Llobregat.

Donada la importància dels temes a tractar, li preguem l’assistència i aprofitem per saludar-lo ben cordialment.