Calendari de Juntes

Calendari Reunions Comunitat de Regants del Canal de la Dreta
de gener a desembre de 2020

Juntes Generals i Juntes de Govern

Mes Junta de Govern Juntes Generals Ordinàries
18h. a 20h. (aprox.) 18h. a 20h.(aprox)
GENER Dimecres, 29.01.2020
FEBRER Dimecres, 26.02.2020
MARÇ Dimecres, 25.03.2020
ABRIL Dimecres, 29.04.2020
MAIG Dimecres, 27.05.2020
JUNY Dimecres, 01.07.2020
JULIOL Dimecres, 22.07.2020
SETEMBRE Dimecres, 16.09.2020
OCTUBRE Dimecres, 28.10.2020
NOVEMBRE Dimecres, 25.11.2020
DESEMBRE Dimecres, 16.12.2020