CONVOCATÒRIA JUNTA GENERAL 2018

Es convoca als senyors usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Riu Llobregat, a la Junta General que tindrà lloc al carrer Osca núm. 7, cantonada carrer Valencia núm. 9 (08830 – Sant Boi de Llobregat), el DIMECRES dia 19 de desembre de 2018, a les 17h30 en primera convocatòria i, en cas necessari, a les 18h en segona convocatòria, sota el següent:

ORDRE DEL DIA

1r.- Examen i en el seu cas aprovació de l’Acta de la Junta General de data 20 de desembre de 2017. 

 2n.- Examen de la Memòria de l’any 2017.

 3r.- Examen i en el seu cas aprovació dels Pressupostos d’ingressos i despeses per a l’any 2019. Acord en relació a l’aplicació del romanent del Pressupost 2018, en el supòsit d’existir aquest.

 4t.- Examen i en el seu cas aprovació dels plans generals d’obres i treballs i dels programes d’actuació per l’any 2019.

 5è.- Eleccions a membres de Jurat de Reg, amb motiu de la seva renovació parcial.

 6è.- Precs i Preguntes.

Jornada “Els cabals ambientals a Catalunya. Reptes, perspectives i exemples d’aplicacions”

Us informem de la següent jornada, organitzada pel Grup de Treball de Custòdia Fluvial de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT). Tindrà lloc el dia 29 de novembre a l’Espai Cultural dels Canals d’Urgell (Casa Canal). Mollerussa

Enllaç al cartell: 181129_sortida cabals ambientals