Transparéncia

D’acord amb la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon govern, qualsevol ciutadà, a títol individual, major de 16 anys, o en nom i representació de qualsevol persona jurídica legalment constituïda, pot sol·licitar informació  institucional, econòmica o estadística d’un ens públic.
Per sol·licitar informació, ompliu el següent formulari: