AVÍS TALL SUBMINISTRAMENT AIGUA

A petició de la Diputació de Barcelona, per la necessitat de realitzar unes obres urgents de reparació, la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat informa que s’interromprà el subministrament d’aigua al Canal Principal, des del dia 19 de desembre a les 14:00 hores, fins el dia 23 de desembre a les 22:00 hores.

Es fa la oportuna reserva legal de poder modificar tan les dates com l’horari previstos en cas de força major sobrevinguda, així com si les necessitats de les esmentades reparacions ho justifiquessin.

Sant Boi de Llobregat,  10 de desembre de 2020.