Acord de modificació de la Normativa de Reg vigent

A la Junta de Govern del 26 de febrer es va acordar per unanimitat dels assistents la modificació de la Normativa de Reg en els següents termes:

NORMATIVA DE REG

 1. Amb caràcter general, els terrenys de conreu es disposaran en taules de 12 metres, amb travessers cada 50 metres com a màxim, que es regaran d’una en una  que es podran regar totes a la vegada
 • En una campanya normal de reg només es permetrà, com a màxim, dues regades als terrenys terrosos, sempre i quan la resta del torn hagi fet una regada. Es podran fer més de dues regades sempre i quan es demani autorització al Zelador.
 • Les plantacions d’arbres i alfals que no disposin de taules de 12 metres, podran regar fins al màxim d’1 mujada, en horari nocturn de les 20h. a les 7h de cop.
 • Respecte l’ordre de preferència, la norma general estableix que cap regant es pot recolzar en la mena de conreu que adopti per reclamar major quantitat d’aigua, o la seva utilització per més temps del que proporcionalment li correspongui pel seu dret.

L’ordre de preferència serà el següent:  1r) en el moment de plantar taco; 2n) esqueixos de carxofera; 3r) llavor; 4t) la planta ja arrelada i 5é) terrenys terrosos.

El plantar soques amb aigua no dona preferència al qui hagi plantat amb sec.

 • D’acord amb els Estatuts vigents de la Comunitat, en el punt assenyalat per a la presa d’aigua, els regants hauran d’establir una comporta d’obra de les característiques que tingui aprovades la Junta de Govern i si la comporta és més petit, no podrà embotir per augmentar el cabal, haurà de canviar el tap amb la supervisió del Zelador i els vistiplau de la Junta de Govern.
 • Les comportes de la xarxa principal de la Comunitat, només podran ser manipulades pel seu Servei de Vigilància i les comportes d’una derivació comuna a més d’un regant, hauran de ser tancades per l’últim d’aquests que hagi utilitzat l’aigua.
 • Pel que fa als canvis de taps i/o reparació de regadores, d’acord amb els Estatuts, no es pot efectuar cap obra ni treball, ni reparació, sense l’autorització prèvia de la Junta de Govern.
 • En relació a les regadores i desguassos particulars és obligatori que es mantinguin netes i en bones condicions.
 • S’estableix que no es poden omplir en excés els camps d’aigua per evitar haver d’ escorre’ls després. Aquesta conducta serà susceptible de sanció.
 • Es recorda l’obligació de tots els membres de la Comunitat de Regants a fer un ús racional i responsable de l’aigua.
 • No cal que una persona estigui present mentre es rega, sempre i quan no es perjudiqui a un tercer. Si un comuner es veu perjudicat, haurà de denunciar-ho al Zelador per tal de que ho posi en coneixement de la Junta de Govern i del Jurat de Reg per tal de que s’apliqui la corresponent sanció si s’escau.

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s