NOTA INFORMATIVA

Es fa saber a tots els usuaris de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat que, la seva Junta de Govern ha acordat, en la sessió celebrada el proppassat dia 11 de gener de 2023, va decidir que:

Amb motiu de l’aprovació de les mesures previstes al Pla de Sequera (ACORD GOV/1/2020 de 8 de gener) especialment de la declaració d’Alerta, les neteges de la xarxa de reg i desguàs de la Comunitat, que preveien un tall d’aigua permanent entre els dies 22 de gener i 5 de febrer de 2023, queden temporalment suspeses sine die.

Addicionalment, i donada la importància de l’estalvi d’aigua, S’informa a tots els regants que l’incompliment dels torns de reg constitueix una infracció administrativa recollida a l’article 35 dels Estatuts de la Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del riu Llobregat, que pot comportar la imposició de sancions de multa de fins a 6.000 euros, atenent a les circumstàncies de cada cas, de conformitat amb els articles 225.2 del Reglament de domini públic hidràulic (aprovat per RD 849/1986, d’11 d’abril) i 36 dels Estatuts, podent exigir-se el seu import per la via de constrenyiment, amb els interessos de demora i els recàrrecs corresponents, així com tallar-se el subministrament d’aigua mentre no es procedeixi al seu pagament, d’acord amb el que preveuen els articles 83.4 del RDL 1/2001, de 20 de juliol, pel que s’aprova el text refós de la Llei d’aigües i 212.1 del RD 849/1986.

Atesos els perjudicis que es deriven dels incompliments dels torns de reg, la Junta de Govern ha pres la determinació d’ordenar al zelador de la Comunitat que vetlli especialment pel compliment d’aquests torns i denunciï qualsevol infracció a les Ordenances del Canal de la Dreta, d’acord amb l’establert als mencionats articles 35 i 36 dels Estatuts.

El que es comunica als efectes oportuns.

Sant Boi de Llobregat, a 17 de gener de 2023.

Sgt. Jordi Codina                                           

ADVOCAT J. CODINA SERVEIS JURÍDICS, S.L.            

ACTUANT COM SECRETARI

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s