Inici

La Comunitat de Regants del Canal de la Dreta del Llobregat és una corporació de dret públic adscrita a la Confederació Hidrogràfica de

Està formada per aproximadament 800 comuners i té com a funció principal la de l’administració de l’aigua del canal de la dreta del Llobregat per el reg agrícola que formen la zona regable, repartides entre els termes municipals de El Prat de Llobregat, Sant Boi de Llobregat,Sant Vicenç dels Horts,